Köszöntő

logo

Szakosztályunk tevékenységének gerincét az anyanyelvünkön művelt tudományos tevékenység szervezése, az elért eredmények népszerűsítése, a kiemelkedő tudományos munkák közlésének biztosítása képezi. Alapelvünk a korszerűség és a hagyományápolás ötvözése.

Szakosztályunknak jelenleg mintegy 900 tagja van.

Tudományos tevékenységünk homlokterében tudományos összejövetelek szervezése áll. Ezeknek egy része a szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok keretében zajlik, megbeszélések és szakmai-tudományos továbbképzők formájában. Legfontosabb rendezvényünk az évente megszervezett Tudományos Ülésszak. A nagy számú (köztük sok neves külföldi) résztvevő és az egyre színvonalasabb dolgozatok bemutatása által, tudományos vándorgyűléseink tudományos és továbbképzési fórumot, ugyanakkor a kapcsolatteremtés és az együvé tartozás érzését tápláló lehetőséget is jelentik. A Romániai Orvoskollégium az utóbbi években kreditpontokkal értékeli rendezvényeinket.

Az ülésszakaink anyagának jelentős részét felölelő és megörökítő folyóiratunk az Orvostudományi Értesítő. A 75. kötettel kezdődően a lapunk évi négy kötetben jelenik meg. 2003-tól nem csak az évi vándorgyűlésen bemutatott dolgozatok, hanem az EME tagok más tudományos eredményeinek közlésére is lehetőség nyílt. Az Orvostudományi Értesítőt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem referensekkel rendelkező egyetemi folyóiratnak nyilvánította, majd 2003-ban a CNCSIS/CENAPOSS országosan is akkreditálta (2008-2010 B kategória).

Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos- és gyógyszerésztudományt művelő szervezet. Kiváló kapcsolatban állunk a Magyar Egészségügyi Társasággal, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel, a Worldwide Hungarian Medical Academy-vel, a Keresztény Orvosok Szövetségével, a Bolyai Társasággal és a Studium Alapítvánnyal. Az erdélyi magyarnyelvű tudományos kutatás nyilvántartásában és irányításában együttműködünk a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával.

Szakosztályunk cselekvő szerepet játszik különböző ösztöndíjpályázatok lebonyolításában, így közvetítésével számos orvos és gyógyszerész részesült szakmai továbbképzésben, illetve jutott tudományos kutatási lehetőséghez. 2008-tól saját alapokból kutatói ösztöndíjat hirdettünk meg.

A székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal együttműködve, szakosztályunk részt vesz a szakmai és tudományos szempontból kiemelkedő, az orvostudomány és annak rokon területein tevékenykedő személyek kitüntetésben.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi