Beszámoló az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya 2008. február 23. és 2009. január 31. közötti tevékenységéről

 

Tisztelettel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a vizsgált időszakban Szakosztályunk működése megfelelt az EME Alapszabályában, illetve a szakosztályi szervezeti szabályzatban foglaltaknak, és a Választmány által elfogadott éves munkatervnek.

Szervezés

Szakosztályunknak jelenleg 1161 tagja van. A 2008-es év folyamán 95-en iratkoztak be. Ez év folyamán is bővítettük, átjavítottuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a nyilvántartásunk adataiban történő, időközben bekövetkezett változásokat a Szakosztállyal közölje.

A 2008-ra érvényes tag- és támogatási díjak a következők voltak 50 RON rendes EME tagok számára, 25 RON nyugdíjasok és rezidensek számára, valamint 10 RON egyetemi hallgatók számára. Ez az összeg magába foglalja az Orvostudományi Értesítő 2008-ban megjelenő négy számának előfizetési díját is, abban az esetben ha 2008. december 31-ig befizette az évi tagsági díjat.

Választmányunknak 39 tagja van: 6 tisztségviselő - elnök: Kovács Dezső, alelnökök: Borsa István (Csíkszereda), Egyed-Zsigmond Imre, Gyéresi Árpád, titkár: Sipos Emese, jegyző: Szilágyi Tibor; 17 marosvásárhelyi tag: Ábrám Zoltán, Brassai Zoltán, Bögözi Bálint, Feszt György, Gergely István, György-Fazakas István, Jung János, Kun Imre, László Ilona, Lőrinczi  Lilla, Lőrinczi Zoltán, Nagy Előd, Nagy Örs, Pongrácz Mária, Puskás Attila, Szabó Béla, MMDSZ-elnök (Farkas Hunor); 16 területi választmányi tag: Földes Béla (Nagyvárad), Budaházy István (Nagyvárad), Fodor Levente (Négyfalu), Balla Árpád (Székelyudvarhely), Simon István (Gyergyószentmiklós), Nagy Béla (Szatmárnémeti), Széman Péter (Szilágysomlyó), Matekovits György (Temesvár), Albert István (Sepsiszentgyörgy), Incze Anna Katalin (Sepsiszentgyörgy), Hidegkúti Erzsébet (Nagybánya), Szőcs Kölcze Erzsébet (Szentkatolna), Bódizs György (Kolozsvár), Dénes Lázár (Kovászna), Jurcsuk Olga (Csíkszereda), Bíró Gábor (Kézdivásárhely).

A vizsgált időszakban a választmány 3 alkalommal ült össze, de a tisztségviselők hetente találkoztak a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása végett. A választmányi tagokat minden egyes ülésre levélben hívtuk meg. A marosvásárhelyi választmányi tagok több-kevesebb rendszerességgel eljártak a gyűlésekre. Erről pontos nyilvántartást vezetünk. Meg kell állapítanunk, hogy a területi választmányi tagok többsége nem vett részt egyetlen választmányi ülésen sem, annak ellenére, hogy továbbra is lehetőségünk van megtéríteni utazási költségeiket.

Területi központjaink közül  a legélénkebb tevékenység Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön folyik. Ez elsősorban tudományos rendezvények szervezését és a tagság nyilvántartását jelenti. A területi csoportok rendezvényein szakosztályunk gyakran más szervezetekkel társszervezőként szerepel, mint például a Hargita Megyei Orvoskollégiummal Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen, a Szentgyörgyi Albert Társasággal Szatmárnémetin, a Báthory István Alapítvánnyal és a Magyar Egészségügyi Társasággal Szilágysomlyón.

A szakcsoportok közül élénk tevékenység folyik a fogorvostudományi, családorvosi, orvostörténeti szakcsoportban.

Továbbra is arra buzdítjuk szakosztályunk minden egyes tagját, hogy keresse a kapcsolatot a foglalkozásának megfelelő szakcsoporttal, illetve ennek hiányában új szakcsoportba tömörüljenek, melynek megalakulásáról és tevékenységéről értesítsék írásban a Szakosztályt.

A Szakosztályunk tevékenységének hatékonyabbá tételét, a kapcsolattartást és az élénkebb információ áramlást segíti elő a Szakosztály jegyzője, dr. Szilágyi Tibor által létrehozott és karbantartott, saját szakosztályi honlapunk: www.emeogysz.ro címmel.

Szakosztályunkat, mint orvostovábbképzőket szervező egyesületet 2008-ben is akkreditáltattuk az országos Orvos Kollégiumnál.

Nagy megvalósításnak tekintjük, hogy több éves gondunk oldódott meg az idén: sikerült székházunkat az adóhivatalnál és minden hivatalos intézményben a Szakosztály nevére íratni.

Kiadványaink

Az Orvostudományi Értesítő 81. kötetének két száma megjelent, a harmadik a nyomdában van, a negyedik szám megjelentetéséhez azonban csak 4 dolgozat áll a szükséges kb. 18-20 helyett a szerkesztőbizottság rendelkezésére.
Az Értesítővel kapcsolatos 2008-as megvalósítások:

  1. saját honlap (www.orvtudert.ro), melyről letölthetőek a lektorok számára a formanyomtatványok, megtalálhatóak a szerzők számára kijelölt útmutatások, előfizetési lehetőségek, a szerkesztőbizottság összetétele,
  2. a 75-78. kötetek (2002-2005) tartalomjegyzékei, a 78-79. (2005-2006) kötetek román és angol nyelvű összefoglalói, míg 80-81. (2007-2008) kötetek cikkei teljes terjedelemben megtalálhatók a honlapon. Ez a román oktatási minisztérium  (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior – CNCSIS) által kiírt akkreditálási kritériumok egyike.
  3. a minisztériumhoz benyújtott akkreditálási kérésünket, melyet felelős szerkesztőnk, Dr. Szilágyi Tibor nagy odafigyeléssel és igényességgel állított össze, pozitív elbírálásban részesült, így az Orvostudományi Értesítőt a szaktárca a B kategóriás tudományos folyóiratok csoportjába helyezte (2008-ig a C kategóriába tartozott).

Itt köszönném meg a Dr. Szilágyi Tibornak továbbra is nagy igényességgel végzett felelős szerkesztői munkáját, Dr. Mezei Tibor által megvalósított pontos számítógépes szerkesztést, valamint szaklektoraink és korrektoraink általában gyors és igényes munkáját.

A továbbiakban is a Szerkesztőbizottság legfontosabb feladatának tartja a lap szakmai színvonalának emelését. Ebben kérjük a segítségét minden szaklektornak.

 A 81. kötet mind a négy számának nyomdai költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszer cég fedezte. Az elkövetkező időszakban is megpróbálunk támogatókat szerezni szaklapunk számára.

A pontos tájékoztatás és nyilvántartás érdekében felkérném, azon tagjainkat, akiknek szakkönyveik jelentek meg a tavalyi év folyamán vagy 2009-ben szándékoznak megjelentetni, hogy juttassanak el egy példányt székházunkba is.

Kapcsolattartás hasonló tevékenységi körű más szakmai tudományos szervezetekkel

Mint tudjuk, Szakosztályunk országunkban az egyetlen, rendeltetése szerint anyanyelvünkön orvos- és gyógyszerésztudományt művelő egyesület.

Kapcsolatunk van a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságával, ahol Brassai Zoltán akadémikus képviseli a Szakosztályt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, melynek egyik alelnöke Egyed-Zsigmond Imre professzor, a  Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal, amelynek Tanácskozó Testületében Szakosztályunk képviselője is jelen van. Szakosztályunk együttműködik a Magyar Egészségügyi Társasággal (MET) Széman Péter főorvos Úr a MET Kárpát-medencei elnöke segítségével, a magyarországi Országos Alapellátási Intézettel, a magyarországi Országos Gyógyintézeti Központtal, Studium Alapítvánnyal, valamint a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel. A felsorolt, országos és nemzetközi szervezeteken kívül Szakosztályunk kapcsolatban van olyan helyi kulturális alapítványokkal és társaságokkal, mint például a Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány,  a marosvásárhelyi EMKE, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szent-Györgyi Albert Társaság.

Tudományos tevékenység

A Szakosztály tevékenységének homlokterében tudományos összejövetelek szervezése állt. Ezeknek egy része a Szakosztályon belül működő szakcsoportok és területi csoportok szervezésében zajlott le, szakmai-tudományos továbbképzők keretében. A Szakosztály továbbra is támogatja, és kéri a szervezőket, hogy az ilyen eseményekről időben értesítsék a választmányt.
2008. május 1-3 között Nagyváradon került megrendezésre Szakosztályunk XVIII. Tudományos Ülésszaka. A helyi szervezőbizottság elnökének, Földes Bélának, megköszönöm, hogy elvállalta és sikeresen megszervezte ezt a Rendezvényt. Összesítve a Tudományos Ülésszak előtt (390), valamint a helyben jelentkezők (60) számát, összesen 450-en résztvevője volt rendezvényünknek. Ebből mintegy 60 külföldi, főleg magyarországi – budapesti, szegedi, debreceni, pécsi. Péntek délutántól szombat délig 13 szekcióban 117 előadás hangzott el és emellett 27 posztert is bemutattak a részvevők, amelyek az orvostudomány szinte minden ágát felölelték.
A Szakosztályunk által 2005-ben létre hozott „Lencsés György-Ars Medica”díját a Kuratórium Dr. Gyéresi Árpádnak ítélte oda.
Hagyományos módon a megnyitó keretén belül adták át a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány díját. 2008-ben Dr. Borsa István és Dr. Sipos Emese vehették át a díjat. A Dr. Spielmann András egyetemi tanár által felajánlott díjban Dr. Budaházy István részesült.
A Tudományos Ülésszak záróülésén kerültek kiosztásra a felajánlott díjak (7 darab): Szakosztályunk három díjat osztott ki: Dr. Buzogány Jázmin, Dr. Madarász Csilla és Dr. György-Fazakas István kollegáknak, a Dr. Krizbai István által felajánlott díjat Dr. Laczkó-Zöld Eszter gyógyszerész kollega, míg a szegedi Gyógyszerészeti Kar professzora (Dr. Kata Mihály) által felajánlott díjat megosztva, négy fiatal gyógyszerész kollega Székely Pál, Fülöp Ibolya, Hancu Gabriel és Kun Csilla nyerte el.

2008. november 20 és 22 között, Szakosztályunk ismét hozzájárult a Dr. Borsa István alelnökünk kezdeményezésére és segítségével a XII. alkalommal megrendezett „Erdélyi Orvosnapok” (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett) szervezéséhez, közösen Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal, a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal. Szakosztályunk ezt a rendezvényét a Tudomány Napja Erdélyben égisze alatt szervezte. Az igen sikeres rendezvény helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház volt, 240 résztvevővel és 22 hazai és külföldi előadóval.

A családorvosi szakcsoport tevékenységéből említésre méltó a 2008 márciusában Székelyudvarhelyen megrendezésre került (közösen a Hargita megyei Orvos Kollégiummal és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal) nagyszabású családorvosi továbbképző (310 résztvevő), külföldi és hazai előadókkal. A hazai előadók közül megemlítjük: Kovács Dezsőt, Nagy Örst, Borsa Istvánt, Balla Árpádot, Kikeki Pált, Fekete Lászlót, Nagy Leventét.
A magyarországi Falusi Körorvosok Országos Szövetsége (FAKOSZ) által Hévízen (Magyarország) rendezett továbbképző rendezvényen a családorvos szakcsoport tagjai is részt vettek..
április hónap végén (április 28-május 1), Szovátán, családorvos továbbképzőt szervezünk közösen a magyarországi Falusi Körorvosok Országos Szövetségével (FAKOSZ).

A fogorvostudományi szakcsoport a MOGYE Fogorvosi Karával, a Magyarországi Bolyai Alapítvánnyal, a Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesülettel és az Ecto-Derma Polyklinikával (Budapest) közösen továbbképzőt szervezett, Marosvásárhelyen, március 7-8-án "Lézerek a fogorvosi tevékenységben" címmel. Fő szervező: néhai Dr. Pongrácz Antal volt.
November 29-én került sor a fogorvostudományi szakcsoport – új vezetője Dr. Mártha Krisztina egyetemi tanársegéd - szervezésében fogorvosi továbbképzőre, Marosvásárhelyen, melyen közel 50 fogorvos és fogorvostanhallgató vett részt.  Előadók: Dr. Szentpéteri András egyetemi tanár Halle (Németország) és Dr. Bögözi Bálint egyetemi tanársegéd (Marosvásárhely). Sajnos, sem ezt, sem a nagyváradi fogorvostovábbképzőket az Országos Fogorvos Kollégium nem akkreditálta. A szakcsoport vezetője erőfeszítéseket tesz, hogy 2009-ben sikerüljön akkreditálni a szakosztály által szervezett fogorvostovábbképzőket.

Az orvostörténeti szakcsoport – vezető Dr. Szilágyi Marietta – október 10-én nyárádremetei falunapok keretében tartotta a 250 éve született Nyulas Ferenc emlékülést (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Kelemen Hajnal), decemberben pedig Kolozsváron Nyulas Ferenc Emlékülést szervezett. (Előadók: Péter Mihály, Péter H. Mária, Bódizs György).

Június 18-21 között Szakosztályunk társszervezőként szerepelt a Marosvásárhelyen megszervezett VII. Nemzetközi Intervencionális Kardiológiai Kongresszuson.

Szeptemberben Szilágysomlyón, dr. Széman Péter szervezésében került sor a Báthory Napokra; az ennek keretében megtartott kreditpontos továbbképzőn 120-an vettek részt.

2008-ban Gyéresi Árpád professzort a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar aranyérmével, valamint a III. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kollokvium során a román Gyógyszerésztörténeti Társaság „Alexandru Ionescu-Matiu” érmének ezüst fokozatával tüntették ki. Ez utóbbi érem arany fokozatát Rácz Gábor professzor kapta, 80. életéve betöltése alkalmából.

Dr. Kata Mihály professzort – szegedi tagtársunkat – a decemberi Egyetemi Napok keretében a MOGYE díszdoktorává avatták.

2007-ben a következő szakosztályi tagjaink védték meg doktorátusi disszertációjukat: Gagyi László, Hancu Gabriel, Mártha Krisztina.

Továbbképzések, ösztöndíjak

Szakosztályunk 2008-ban ismét kiírta a magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatását (15000 RON értékben) célzó pályázatát. A Szakosztály Kiadói Testülete a két beérkezett kéziratot elemezve megállapította, hogy az egyik nem felelt meg a pályázati kiírásnak (már kinyomtatott könyvről lévén szó, a Választmány a kiadás ellen szavazott). A másik kéziratot két szaklektor elemezte és egybehangzó véleményük szerint igéretes mű, de még kiegészítéseket és javításokat igényel. Ezek elvégzése esetén a jövő évi pályázatra javasolják újra benyújtani.. A fentiek alapján a támogatás a 2008-as évre nem került kiosztásra.

2007-ben létrehoztuk Szakosztályunk kutatási ösztöndíját (két személynek, 3-3 hónapra- havi 800 RON). 2008-ban haton pályáztak, közülük Albert András és Bán Erika volt a sikeres pályázó. 2009-re ismét meghirdettük ezt a pályázatunkat (lásd honlap), melynek leadási határideje március 15.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinikájának felajánlása alapján, Szakosztályunk pályázatot hirdetet, kéthetes tanulmányúton való részvételre az előbb említett klinikára. Nyertes pályázó Dr. Baróti Beáta, marosvásárhelyi radiológus szakorvos.

2006-ban hozta létre Szakosztályunk a „Csőgör Lajos Emlékdíjat”, melynek kiosztására 2008-ban is az egyetemi éveket záró ballagáson került sor a Vártemplomban, a három Karon (orvos, fogorvos, gyógyszerész), tanulmányai során legjobb eredményt elérő végzős hallgató számára.

Pénzügyek

Szakosztályunk nem jogi személy, ezért nincs önálló költségvetése. A pénzforgalmat tekintve a Szakosztály vezetése a felettes és pénzügyileg is felelős fórumnak, a kolozsvári központnak tartozik számadással, amely folyamatos belső ellenőrzést gyakorol a Szakosztály felett.

Szakosztályunk költségvetése évi kb. 150.000 lej volt. Bevételünk a tagdíjakból, a tudományos ülésszak és továbbképzők részvételi díjaiból, valamint a pályázatokon nyert összegekből, szponzorizálásokból származik. 2008-ban 25.000 lejt fizetett be tagságunk tagdíjként, míg pályázatok révén a Communitas Alapítványtól 3.500 lejt az Orvostudományi Értesítő kiadási költségeinek, valamint 4.000 lejt a Tudományos Ülésszak szervezési költségeinek támogatására; Szülőföld Alaptól 500.000 forintot az Orvostudományi Értesítőre, míg a Tudományos Ülésszak szervezésére 700.000 forintot kaptunk.  Azáltal, hogy saját bankszámlával rendelkezünk, pontos és átlátható könyvelést végzünk, bevételeinkből tudjuk fedezni kiadásainkat, mint pl. a Székház fenntartási költségeit, felszereltségének és komfortosabbá tételének kiadási költségeit, a tudományos ülésszak és továbbképzők szervezési költségeit és nem utolsó sorban az Értesítő kiadási költségeit.

A beszámolóban vizsgált időszakban könyvadományok érkeztek a Szakosztályhoz szervezetektől és magánszemélyektől. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságtól cserefolyóiratként a Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica Hungarica. A KOKI-tól rendszeresen érkeznek a Nature és a Science c. folyóiratok. Péter Mihály professzortól úrtól  a Magyar Tudomány (az MTA kiadványa) és az Átalvető c. folyóiratok, valamint az amerikai, angol nyelvű epidemiológiai-járványtani Emerging Infectiousd Diseases c. folyóirat.

Itt köszönöm meg Vitályos Zita titkárnőnek pontos, gyors és hatékony munkáját, amelyet a szakosztály érdekében kifejt. 

Végezetül, az elkövetkező időszakra a Szakosztály minden tagjának sok sikert kívánok. 

Jelen beszámolót előzetesen kézbesítettük a választmány tagjainak, akik ezt véleményezték és  jóváhagyták.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi