Beszámoló a XXII. Családorvosi továbbképző konferenciáról

 

2015. március 20-21-én a XXII. Családorvosi továbbképző konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszertudományi Szakosztály, a Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megye Orvosi Kollégium és a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közösen szervezte meg.

Dr. Sc. Balla Árpád, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a konferencia védnökét, elnökét, a vendégeket, az anyaországi, a Kárpát-medencei (délvidéki, felvidéki, kárpátaljai), valamint az erdélyi részvevőket, jelezvén, hogy a konferenciának kettős a célkitűzése egyrészt a szakmai ismeretek bővítése, másrészt a barátság és az egybetartozás tudatának az elmélyítése. Ezt követően Bunta Levente polgármester, a rendezvény védnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit és sikeres tevékenységet kívánt. A továbbiakban Prof. Dr. Kellermayer Miklós, a MET elnöke és Dr. Pázmán Enikő főorvos, Hargita megye Orvos Kollégium elnöke üdvözölte konferenciát. Majd Prof. Dr. Szabó Béla, mint  az EME OGYSZ elnöke, ugyanakkor a jelenlegi konferencia elnöke is üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a konferenciát. Végezetül Dr. Balla Árpád  a szervezőbizottság elnöke megköszönte a konferencia támogatóinak a kapott segítséget. A jelen továbbképző konferencia hallgatósága nemcsak Hargita, Maros, Kovászna, Kolozsvár, Brassó megyékből tevődött össze, hanem mint egy 24-en képviselték a Kárpát-medencét. A konferencián 368 orvos és 137 szakdolgozó összesen 505-en regisztráltak. A résztvevők 9 kreditpontot  kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el a különböző szakterületekről, budapesti, pécsi, debreceni, szegedi, marosvásárhelyi professzorok, valamint zentai és kaposvári főorvosok részéről. Az előadások témái változatosak voltak. Előadás hangzott el az áldott állapotban levő nők gondozásáról, követéséről, a szemészeti és a nem pigmentált malignus bőrdaganatok klinikumáról és kezeléséről, a vérszegénységek formáiról, kezeléséről, a laparaszkopiás műtétekről, a kardiológiai előadások foglalkoztak a betegségek okaival, diagnosztikájával, be volt mutatva a nagy ízületi artrózisok kezelési lehetőségei, a gastroenterológiai előadások bemutatták az 1-es típusú diabetes és a coeliakia kapcsolatát,  valamint az  újdonságokat. Továbbá szerepelt az emlőrák izotópos leképzésének lehetőségei, a gyógyszeres terápia mellék- és nem kívánt hatásai. Az előadások színvonala „napra kész” nagyon jók voltak számos új ismeretet sajátíthattak el úgy a család mint a szakorvosok. Négy gyógyszer bemutató is elhangzott, 6 gyógyszercég mutatta be termékeit ez által is gyarapítva a jelenlevők gyakorlati ismereteit. A zárszó elhangzása alkalmával a konferencia elnöksége szakmai és szervezési szempontból is sikeresnek minősítette a rendezvényt.

Említésre méltó, hogy a konferencia alkalmából két kiállítás is volt a Művelődési Házban, Török Gáspár foto és Balla Melinda (Budapest) „Fonalaim” címmel nagy sikernek örvendett a „ fonal-grafikai”  alkotások bemutatása.

Szombat délután a társasági program is sikeresen zajlott, a résztvevők egy jelentős hányada, mint egy százan meglátogatták Székelykeresztúron a Gyárfás Kúriát ahol Petőfi Sándor utolsó éjszakáját töltötte, ezt követően az Ispán kútjánál tették tiszteletüket ahol utoljára látták a költőt. A társas program Fehéregyházán a Petőfi múzeumban folytatódott. A rendezvény Székelyudvarhelyen a „Gondűző” étteremben igen jó hangulatú közös vacsorával ért véget.

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi