Munkaterv a 2007. január 1-től 2007. december 31-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének, valamint szakmai felkészülésének támogatása. E cél elérése érdekében: 

 1. Szakosztályunkon belül élénkíteni szeretnénk a szakcsoportok tevékenységét, igyekszünk a szakcsoportok tevékenységét széles körben ismertetni a tagsággal. A szakcsoportok által szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat  akkreditáltattuk. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. fő tudományos rendezvényünk továbbra is az évi tudományos ülésszak, amelyet az idén Kolozsváron rendezünk április 12-14. között. Ennek a rendezvénynek a zökkenőmentes lebonyolítása az egész Választmány feladata. Felel: elnök.
 3. az Orvostudományi Értesítő 80-ik kötetének szerkesztése a Szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. A 2002-es évtől az Értesítő évi négy számban jelenik meg. 2003-tól a Tudományos Ülésszakon elhangzott dolgozatok mellett más, a szerkesztők ill. referensek által közlésre alkalmasnak ítélt, tudományos munkák megjelentetésére, a szakosztály tagjai által megjelentetett könyvek ismertetésére, a szakosztályi élet híreinek ismertetésére is lehetőséget nyújt. Továbbra is megjelentetjük a Tudományos Ülésszak hallgatói-szekciójának díjazott közleményei mellett, a Tudományos Diákköri Konferencia legértékesebb dolgozatait is. A folyóirat tudományos színvonalának biztosításáról a 4 évre választott szerkesztőbizottság gondoskodik egy véglegesített szerzői útmutató alapján. Felel: elnök (főszerkesztő), szerkesztőbizottság.
 4. az Orvostudományi Értesítő kiadásához támogatók, szponzorok keresése. Felel: elnök, titkár, szerkesztőbizottság
 5. az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz. Felel: titkár
 6. kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, esetleg csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 7. anyagi feltételt biztosítunk, évente, egy, a Szakosztályunk által kiírt, pályázat révén megnyert, orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának. Felel: elnök, titkár
 8.  tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Segítő Jobb, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a Bolyai Társaság, a Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége, stb. Felel: elnök.
 9. március 23-24 között, családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoport vezető.
 10. április hónap végén (április 28-május 1), Szovátán, családorvos továbbképzőt szervezünk közösen a magyarországi Falusi Körorvosok Országos Szövetségével (FAKOSZ). Felel: elnök, titkár, családorvos szakcsoport vezető.
 11. szeptember 28-30 között Szilágysomlyón a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoport vezető.
 12. kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a Lencsés György “ Ars Medica “ díjat. Felel: elnök, titkár.
 13. résztveszünk a Pápai Páriz Ferenc Emlékérem és oklevél díjazottjainak jelölésében, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal együttműködve. Felel: elnök, titkár.
 14. kiosztjuk a „Csőgör Lajos” díjat, melyet a három: orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti Kar legjobb eredménnyel végzett hallgatói számára. Felel: elnök, titkár.
 15. támogatjuk az orvos-és gyógyszerésztörténeti szakcsoportot, Pataki Jenő, az első erdélyi magyar orvostörténész születésének 150. évfordulójára való megemlékezésben. Felel: elnök, titkár, szakcsoport vezetők
 16. figyelemmel követjük a központi orvosi könyvtár tevékenységét, és fejlesztését, valamint szolgáltatásainak magas szintű biztosítását.  Felel: elnök, titkár
 17. aktualizáljuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Felel: titkár.
 18. Szakosztályunk tevékenységének bővítéséhez szükséges összegek biztosítására szponzorokat, támogatókat keresünk. Felel: alelnökök, titkár.
 19. kéthavonként összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi