Munkaterv a 2008. február 23-tól 2009. február 23-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének, valamint szakmai felkészülésének támogatása. E cél elérése érdekében: 

 1. Szakosztályunkon belül élénkíteni szeretnénk a szakcsoportok tevékenységét, igyekszünk a szakcsoportok tevékenységét széles körben ismertetni a tagsággal. A szakcsoportok által szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2008-ra is akkreditáltatjuk az Országos Orvoskollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. élénkebb kapcsolat kialakítása a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Felel: elnök, titkár
 3. fő tudományos rendezvényünk továbbra is az évi tudományos ülésszak, amelyet az idén Nagyváradon rendezünk május 1-3. között. Ennek a rendezvénynek a zökkenőmentes lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök.
 4. pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 5. az Orvostudományi Értesítő 81-ik kötetének szerkesztése a Szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Cél, a B akkreditációs kategória elérése, a 2008-as év folyamán. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 6. az Orvostudományi Értesítő kiadásához támogatók keresése. Felel: elnök, titkár, szerkesztőbizottság
 7. az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár
 8. kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, esetleg csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 9. anyagi támogatást biztosítunk, évente, egy, a Szakosztályunk által kiírt, pályázat révén megnyert, orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának. Felel: elnök, titkár
 10.  tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)-al, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Segítő Jobb, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a Bolyai Társaság, a Stúdium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége, stb. Felel: elnök.
 11. március 28-29 között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 12. a fogorvostudományi szakcsoport a MOGYE Fogorvosi Fakultásával, a Magyarországi Bolyai Alapítvánnyal, a Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesülettel és az Ecto-Derma Polyklinikával (Budapest) közösen továbbképzőt szervez, Marosvásárhelyen, március 7-8-án "Lézerek a fogorvosi tevékenységben" címmel. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 13. júniusban Sepsiszentgyörgyön részt veszünk a Háromszéki Orvosnapok megrendezésében. Felel: elnök, titkár, területi csoport vezető.
 14. szeptember 26-28 között Szilágysomlyón a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 15. részt veszünk Kolozsváron a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvényen és Marosvásárhelyen is előadássorozatot szervezünk. Felel: elnök, titkár
 16. Csíkszeredában, novemberben megrendezzük az „Erdélyi Orvosnapok”-at (Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett), a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 17. novemberben, Marosvásárhelyen kerül sor a fogorvostudományi szakcsoport által minden évben megszervezett kredit pontos továbbképzőjére. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 18. kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a Lencsés György “ Ars Medica “ díjat. Felel: elnök, titkár.
 19. részt veszünk a Pápai Páriz Ferenc Emlékérem és oklevél díjazottjainak jelölésében, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal együttműködve. Felel: elnök, titkár.
 20. kiosztjuk a „Csőgör Lajos” díjat, a három: orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti Kar legjobb eredménnyel végzett hallgatói számára. Felel: elnök, titkár.
 21. figyelemmel kísérjük a központi orvosi könyvtár tevékenységét, és fejlesztését, valamint szolgáltatásainak magas szintű biztosítását.  Felel: elnök, titkár
 22. aktualizáljuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Felel: titkár.
 23. Szakosztályunk tevékenységének bővítéséhez szükséges összegek biztosítására támogatókat keresünk. Felel: alelnökök, titkár.
 24. összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi