Munkaterv a 2010. január 31-től 2011. január 31-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének, valamint szakmai felkészülésének támogatása. E cél elérése érdekében: 

 1. Szakosztályunkon belül élénkíteni szeretnénk a szakcsoportok tevékenységét, igyekszünk a szakcsoportok tevékenységét széles körben ismertetni a tagsággal. A szakcsoportok által szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2010-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvoskollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. élénkebb kapcsolat kialakítása a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Felel: elnök, titkár
 3. fő tudományos rendezvényünk továbbra is az évi tudományos ülésszak, melyet 2010. április 22-24 között Kézdivásárhelyen tartunk. Ennek a rendezvénynek a zökkenőmentes lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök.
 4. pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 5. az Orvostudományi Értesítő 83-ik kötetének szerkesztése a Szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 6. az Orvostudományi Értesítő kiadásához támogatókat keresésünk. Felel: elnök, titkár, szerkesztőbizottság
 7. az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár
 8. a több szerző által írt és Feszt professzor által összeállított „Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből 1945-1990 „ c. kötet megjelentetése. Felel: elnök, titkár
 9. kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, esetleg csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 10. a Szakosztályunk által kiírt, pályázat révén anyagi támogatást biztosítunk, évente egy, orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásához. Felel: elnök, titkár
 11.  tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)-al, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Segítő Jobb, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, a Bolyai Társaság, a Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége, stb. Felel: elnök, alelnökök
 12. március 26-27-én, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 13. május 15-én, „Dr. Nagy Béla” Emléknapot szervezünk a Magyar Egészségügyi Társasággal. Felel: elnök, titkár, területi csoport vezető
 14. szeptember 24-26 között Szilágysomlyón a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 15. október 15-16 „Szatmári ifjú orvosok és orvostanhallgatók találkozója”. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 1. Csíkszeredában, novemberben 11-13 megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett „Erdélyi Orvosnapok”-at a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 2. november 27-én, Marosvásárhelyen kerül sor a fogorvostudományi szakcsoport által minden évben megszervezett kredit pontos továbbképzőjére. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 3. kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a Lencsés György „Ars Medica” díjat. Felel: elnök, titkár.
 4. részt veszünk a Pápai Páriz Ferenc Emlékérem és oklevél, valamint a Kopp Elemér-díj díjazottjainak jelölésében, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal együttműködve. Felel: elnök, titkár.
 5. kiosztjuk a „Csőgör Lajos” díjat, a három egyetemi kar (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti) legjobb eredménnyel végzett hallgatói számára. Felel: elnök, titkár.
 6. figyelemmel kísérjük a központi orvosi könyvtár tevékenységét, támogatjuk fejlesztését, valamint szolgáltatásainak magas szintű biztosítását.  Felel: elnök, titkár
 7. aktualizáljuk a tagság számítógépes nyilvántartását. Felel: titkár.
 8. Szakosztályunk tevékenységének bővítéséhez szükséges összegek biztosítására támogatókat keresünk. Felel: alelnökök, titkár.
 9. összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi