Munkaterv a 2011. február 26-tól 2012. február 26-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének, valamint szakmai felkészülésének támogatása. E cél elérése érdekében: 

 1. Szakosztályunk tovább igyekszik támogatni a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2011-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. Igyekszünk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt, élénkebb kapcsolatot kialakítani a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Felel: elnök, titkár
 3. Fő tudományos rendezvényünk továbbra is az évi tudományos ülésszak, melyet 2011. április 7-9 között Szatmárnémetiben tartunk. Ennek a rendezvénynek a zökkenőmentes lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök.
 4. Pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 5. Az Orvostudományi Értesítő 84-ik kötetének szerkesztése a Szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Ehhez  és szakosztályunk többi tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 6. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár
 7. Újabb kiadványok, könyvek nyomdai költségének támogatása. Ezügyben 2011-ben Dr. Horváth Emőke és Dr. Mezei Tibor Szülészeti és nőgyógyászati patológia című könyvét támogatjuk. Újra meghirdetjük a könyvkiadási pályázatot. Felel: elnök, titkár.
 8. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, esetleg csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 9. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban magyarországi szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Segítő Jobb, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, a Bolyai Társaság, a Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége, stb. Felel: elnök, alelnökök
 10. Március 25-26-án, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 11. Ősz folyamán Szilágysomlyón a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 12. Csíkszeredában, novemberben 10-12 között megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a csíkszeredai megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 13. November 26-án, Marosvásárhelyen kerül sor a fogorvostudományi szakcsoport rendhagyó őszi továbbképzőjére, melyet a Román Fogorvosi Kamara akreditál. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 14. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a Lencsés György „Ars Medica” díjat. Felel: elnök, titkár.
 15. Részt veszünk a Pápai Páriz Ferenc emlékérem és oklevél, valamint a Kopp Elemér-díj díjazottjainak jelölésében, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal együttműködve. Felel: elnök, titkár.
 16. Egyetemi ballagás napján kiosztjuk a Csőgör Lajos-díjat, a három egyetemi kar (orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti) legjobb eredménnyel végzett hallgatójának. Felel: elnök, titkár.
 17. Fontosnak tartjuk szakosztályi tagságunk számítógépes nyílvántartásának tökéletesítését. Felel: titkár.
 18. Összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi