Munkaterv a 2013. február 9-től 2014. január 31-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2013-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. Igyekszünk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt, élénkebb kapcsolatot kialakítani a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghírdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton tesszük lehetővé. Felel: elnök, titkár
 3. Egyik fő célkitüzésünk szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartása ill. ennek tökéletesítése, rendezvényeinkre kizárólag elektrónikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Felel: titkár.
 4. Fő tudományos rendezvényünk továbbra is az évi tudományos ülésszak, melyet 2013. április 11-13 között Székelyudvarhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök.
 5. Tudományos Kutatóközpont elindítását kezdeményezzük
 6. Pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 7. Az Orvostudományi Értesítő újabb kötetének szerkesztése a Szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Ehhez és szakosztályunk többi tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 8. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár
 9. Újabb kiadványok, könyvek nyomdai költségének támogatása. Ezügyben 2013-ban újra meghírdetjük a könyvkiadási pályázatot. Felel: elnök, titkár.
 10. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 11. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB)-al, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, a Bolyai Társaság, a Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége, stb. Felel: elnök, alelnökök
 12. Március 22-23-én, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 13. Szeptember 27-29. között Szilágysomlyón a XXI. Báthory Napok keretében huszadik alkalommal orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 14. Csíkszeredában, novemberben 8-9. között megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett „XVII. Erdélyi Orvosnapok”-at a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 15. November folyamán sor kerül a Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretén belül Szakosztályunk helyi rendezvényére illetve képviseltetjük magunkat a kolozsvári XII. fórumon is.
 16. November 29-én, Marosvásárhelyen kerül sor a fogorvostudományi szakcsoport rendhagyó őszi továbbképzőjére, mely a Román Fogorvosi Kamara elismerését élvezi. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 17. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a Lencsés György „Ars Medica” díjat. Felel: elnök, titkár.
 18. Tagságunk javaslatait fiigyelembe véve először kerül kiosztásra a Szakosztály által alapított „Csőgör Lajos” díj, melyet „Az orvostudomány és gyógyszerésztudomány oktatásának szervezése terén kifejtett kiemelkedő munkásság díjazása” céljából adományozunk.
 19. 2013. január 31. leadási határidővel ebben az évben először Szakosztályunk anonim adományozó megbízásából pályadíjat ír ki határon túli gyógyszerészek, orvosok, biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal szakemberek részére. A Kopp Elemér Díj a néhai Dr. Kopp Elemér emlékét őrzi, aki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető tanára volt. A pályadíj a fenti egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal határon túli magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni. A pályadíjak átadására évente ünnepélyes keretek között kerül sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerészeti Szakosztályának évi tudományos ülésszakán
 20. Egyetemi ballagás napján kiosztjuk a „Csőgör Lajos” díjat, az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeinek . Felel: elnök, titkár.
 21. Összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi