Munkaterv a 2015. január 24-től 2016. január 24-ig terjedő időszakra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2015-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 2. Igyekszünk kapcsolatot kialakítani a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük. Felel: elnök, titkár
 3. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Felel: titkár.
 4. Pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 5. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére. Felel: elnök, titkár
 6. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben két  pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. Felel: elnök, titkár
 7. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 8. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár.
 9. Újabb kiadványok, könyvek nyomdai költségének támogatása. Ennek érdekében 2015-ben újra meghirdetjük a könyvkiadási pályázatot. Felel: elnök, titkár.
 10. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 11. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhely-i Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb. Felel: elnök, alelnökök
 12. Március 20-21-én, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 13. Fő tudományos rendezvényünk a XXV. Tudományos Ülésszak, melyet április 16-18 között Kolozsváron tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 14. Május 29-én ünnepi ülést szervezünk  a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés 70. évfordulója alkalmából. Felel: elnök, alelnökök, titkár.
 15. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazunk. Felel: elnök, titkár.
 16. Szeptember 25-27 között a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 17. Csíkszeredában, november 6-7. között megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett „XVIX. Erdélyi Orvosnapok”-at a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető.
 18. November folyamán sor kerül a Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretén belül Szakosztályunk helyi rendezvényére, illetve képviseltetjük magunkat a kolozsvári fórumon is. Felel: elnök, alelnökök.
 19. Novemberben, Marosvásárhelyen kerül sor a fogorvostudományi szakcsoport rendhagyó őszi továbbképzőjére, mely a Román Fogorvosi Kamara elismerését élvezi. Felel: elnök, szakcsoport vezető.
 20. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat. Felel: elnök, titkár.
 21. Tagságunk javaslatait figyelembe véve újra átadjuk a Szakosztály által alapított „Csőgör Lajos” oktatói díjat, melyet „Az orvosi és gyógyszerészeti oktatás szervezése terén elért kiemelkedő eredmények” elismerése céljából adományozunk. Felel: elnök, titkár.
 22.  Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk. Felel: elnök, alelnökök, titkár.
 23.  A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi