Munkaterv 2017-re

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2017-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál. Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői.
 1. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt a Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük. Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 1. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Felel: titkár.
 1. Pályázatot hirdetünk két, 3-3 hónapos kutatási ösztöndíjra orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. Felel: elnök, titkár
 1. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére. Felel: elnök, titkár
 1. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából. Felel: elnök, titkár
 1. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése és nemzetközi adatbázisokba történő bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata. Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság.
 1. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (többek között az MGYT- együttműködési megállapodás szerint). Felel: titkár
 1. Újabb kiadványok, könyvek nyomdai költségének támogatása. Ennek érdekében 2017-ben újra meghirdetjük a könyvkiadási pályázatot. Felel: elnök, titkár.
 1. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, csereakciók keretén belül. Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága.
 1. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb. Felel: elnök, alelnökök
 1. Március 24-25-én, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, Hargita megye Orvosi Kollégiumával és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 1. Fő tudományos rendezvényünk a XXVII. Tudományos Ülésszak, melyet április 6-8 között Kovásznán tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a helyi szervezőbizottság feladata. Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság.
 1. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk. Felel: elnök, titkár.
 1. Szeptember 1-3 között a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető.
 1. Csíkszeredában, novemberben megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett „XXI. Erdélyi Orvosnapok”-at a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 1. November folyamán sor kerül a Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretén belül Szakosztályunk helyi rendezvényére, illetve képviseltetjük magunkat a kolozsvári fórumon is. Felel: elnök, alelnökök
 1. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat valamint az orvosi és gyógyszerészeti oktatás szervezésében elért kiemelkedő eredmények elismerése céljából a „Csőgör Lajos Díjat”. Felel: elnök, titkár.
 1. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk. Felel: elnök, alelnökök, titkár
 1.  A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk. Felel: alelnökök, titkár.

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi