Munkaterv 2018-ra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2018-ra is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 2. Igyekszünk kapcsolatot kialakítani a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 3. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele.
  Felel: titkár
 4. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére.
  Felel: elnök, titkár
 5. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 6. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 7. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 8. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről.
  Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága
 9. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 10. Március 23-24-én, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 11. Fő tudományos rendezvényünk a XXVIII. Tudományos Ülésszak, melyet április 19-21. között Marosvásárhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 12. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 13. Szeptember 29-30. között a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 14. Csíkszeredában, novemberben megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett „XXII. Erdélyi Orvosnapok”-at a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 15. November folyamán sor kerül a Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretén belül Szakosztályunk helyi rendezvényére (a magyar nyelvű gyógyszerészképzés 70. évfordulója), illetve képviseltetjük magunkat a kolozsvári fórumon is.
  Felel: elnök, alelnökök
 16. Idén lesz Semmelweis Ignác Fülöp „az anyák megmentője” halálának 200 évfordulója. Szakosztályunk is méltóképpen meg szeretne emlékezni erről az évfordulóról, ezért az évforduló tiszteletére emlékülést fogunk szervezni.
  Felel: elnök, titkár, alelnök
 17. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat.
  Felel: elnök, titkár
 18. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 19.  A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi