Munkaterv 2019-re

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Március 22-23. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 2. Fő tudományos rendezvényünk a XXIX. Tudományos Ülésszak, melyet április 11-13. között Szatmárnémetiben tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 3. Szeptember 20-22. között a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Szilágycsehben a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 4. Csíkszeredában, november 8-9. között megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett XXIII. Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 5. A november folyamán sorra kerülő a Magyar Tudomány Napja Erdélyben kolozsvári fórumán képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 6. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, és nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 7. Az Orvostudományi Értesítő eljuttatása hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 8. Kapcsolatot keresünk a magyarországi orvosi és gyógyszerészeti szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaival, ezen folyóiratok (esetleg korábbi számainak is) beszerzése érdekében, csereakciók keretén belül. Román szaklapokban ismertetőt közlünk az Orvostudományi Értesítőről.
  Felel: alelnök, az Orvostudományi Értesítő szerkesztőbizottsága
 9. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 10. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
 11. Pályázatot hirdetünk magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására.
 12. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére.
  Felel: elnök, titkár
 13. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2019-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 14. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 15. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 16. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat valamint az orvosi és gyógyszerészeti oktatás szervezésében elért kiemelkedő eredmények elismerése céljából a „Csőgör Lajos Díjat”.
  Felel: elnök, titkár
 17. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 18. Erdélyi regionális összekötő szerepet vállalva, segítjük a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete által kiírt, az „Év családorvosa a Kárpát-medencében” pályázat sikeres lebonyolítását.
 19. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele.
  Felel: titkár
 20. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 21. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi