Munkaterv 2020-ra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Március 27-28. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 2. Fő tudományos rendezvényünk a XXX. Tudományos Ülésszak, melyet április 16-18. között Marosvásárhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 3. Október 2-3. között a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Zilahon a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 4. Csíkszeredában, november 6-9. között megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett XXIV. Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 5. A november folyamán sorra kerülő a Magyar Tudomány Napja Erdélyben kolozsvári fórumán képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 6. A Magyar Tudomány Napja égisze alatt könyvbemutatóval egybekötött emlékülést tartunk, a Szakosztály elmúlt 30 éves tevékenységéről „EME OGySz - harminc éve anyanyelven a tudomány szolgálatában”címmel.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 7. A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 75. évfordulója alkalmából ünnepi ülést rendezünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 8. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, és nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 9. Pályázati rendszer segítségével megpróbáljuk ösztönözni az in extenso dolgozatok közlését az Orvostudományi Értesítőben.
   Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 10. Az Orvostudományi Értesítőt eljuttatjuk hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 11. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 12. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
  Felel: elnök, titkár
 13. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére.
  Felel: elnök, titkár
 14. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2020-ra is akkreditáltatjuk az Országos Orvos és Fogorvos Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 15. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 16. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium-Prospero Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 17. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat.
  Felel: elnök, titkár
 18. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 19. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele.
  Felel: titkár
 20. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 21. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi