Munkaterv 2021-re

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Ha a járványügyi helyzet megengedi, június 4-6. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 2. Fő tudományos rendezvényünk a XXX. Tudományos Ülésszak, melyet az országos járványügyi intézkedések függvényében május 20-22. között vagy szeptember 23-25. között Marosvásárhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a szervezőbizottság feladata. Ha a világjárvány miatt ebben az időszakban nem lehet megtartani a Tudományos Ülésszakot, a Választmány újabb időpontot fog kijelölni.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 3. A fogorvostudomány szakcsoport továbbképző előadássorozatot szervez, Szatmárnémetiben, a járványügyi helyzet függvényében (május 21-22 vagy június 18-19 vagy október 8-9).
  Felel: elnök, titkár, szakcsoport vezető
 4. Október 8-10 között, a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Zilahon a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 5. Csíkszeredában, megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett XXIV. Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. Az időpont még nincs eldöntve.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 6. A november 19-20. között sorra kerülő a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 20. Fórumán, Kolozsváron képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 7. A XXX. Tudományos Ülésszak alatt könyvbemutatóval egybekötött emlékülést tartunk, a Szakosztály elmúlt 30 éves tevékenységéről „EME OGySz - harminc éve anyanyelven a tudomány szolgálatában”címmel.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 8. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, és további nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 9. Pályázati rendszer segítségével megpróbáljuk ösztönözni az in extenso dolgozatok közlését az Orvostudományi Értesítőben.
   Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 10. Az Orvostudományi Értesítőt eljuttatjuk hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 11. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 12. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
 13. Anonim adományozó megbízásából Kopp Elemér pályadíjat írunk ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére.
  Felel: elnök, titkár
 14. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2021-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 15. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 16. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium-Prospero Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 17. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat.
  Felel: elnök, titkár
 18. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 19. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Folytatjuk és tökéletesítjük az online befizetési rendszer használatát.
  Felel: titkár
 20. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 21. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi