Munkaterv 2022-re

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Március 11-12. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 2. Fő tudományos rendezvényünk a XXX. Tudományos Ülésszak, amelyet két év után, remélhetőleg április 7-9. között Marosvásárhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész Választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 3. A fogorvostudomány szakcsoport továbbképző előadássorozatot szervez, március 4-5 között Székelyvarságon és június 11-12 között Szatmárnémetiben.
  Felel: elnök, titkár, szakcsoport vezető
 4. Szeptember 30. és október 1. között, a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Kolozsváron a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 5. Novemberben Csíkszeredában, megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi konferenciájának tekintett XXIV. Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. A pontos időpont még nincs eldöntve.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 6. A novemberben sorra kerülő a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. Fórumán, Kolozsváron képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 7. A XXX. Tudományos Ülésszak alatt könyvbemutatóval egybekötött emlékülést tartunk, a Szakosztály elmúlt 30 éves tevékenységéről „EME OGySz - harminc év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában”címmel.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 8. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, és további nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 9. Pályázati rendszer segítségével megpróbáljuk ösztönözni az in extenso dolgozatok közlését az Orvostudományi Értesítőben.
   Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 10. Az Orvostudományi Értesítőt eljuttatjuk hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 11. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen minden évben pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 12. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitási költségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
  Felel: elnök, titkár
 13. Pályázatot hirdetünk magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására.
  Felel: elnök, titkár, jegyző
 14. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2022-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 15. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Rendszeres hírlevelek formájában próbálunk tagságunkhoz eljuttatni minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt. Ezt Szakosztályunk honlapján időben meghirdetett eseményekkel, e-mail formájában kiküldött körlevelekkel illetve postai úton is megtesszük.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 16. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Studium-Prospero Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 17. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat.
  Felel: elnök, titkár
 18. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 19. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Folytatjuk és tökéletesítjük az online befizetési rendszer használatát.
  Felel: titkár
 20. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 21. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár

 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi