Munkaterv 2023-ra

 

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Március 18-án fogorvostudományi továbbképzőt szervezünk, Szatmárnémetin. Meghívott előadó: dr. Kovács Tamás (Vajdaság).
  Felel: elnök, titkár, szakcsoportvezető
 2. Március 24‑25. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 3. Fő tudományos rendezvényünk a XXXI. Tudományos Ülésszak, amelyet április 20‑22. között Csíkszeredában tartunk. Lebonyolítása az egész választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 4. Június 17-19. között, Szatmárnémetin fogorvostudományi továbbképzőt szervezünk.
  Felel: elnök, titkár, szakcsoportvezető
 5. Szeptemberben társszervezőként veszünk részt a Háromszéki Orvosnapok megrendezésében.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 6. Megszervezzük a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar fennállásának 75. évfordulóját.
  Felel: elnök, titkár
 7. Szeptember 15‑17 között, a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Válaszúton, a Báthory István Alapítvánnyal, a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal és a Kallos Alapítvánnyal közösen. A konferencia témája: Egészség és kultúra.
   Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 8. Csíkszeredában, novemberben megrendezzük a Szakosztályunk állandó őszi Konferenciájának meghirdetetett XXV. Erdélyi Orvosnapokat a Hargita megyei Orvosi Kollégiummal, a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal és a Csíkszeredai Megyei Kórházzal közös szervezésben. A pontos időpont még nincs eldöntve.
  Felel: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető
 9. A novemberben sorra kerülő A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. Fórumán, Kolozsváron képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 10. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, a szerkesztési folyamat korszerűsítése, és a folyóirat további nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 11. Pályázati rendszer segítségével megpróbáljuk ösztönözni az in extenso dolgozatok közlését az Orvostudományi Értesítőben.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 12. Az Orvostudományi Értesítőt eljuttatjuk hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 13. A korábbi évekhez hasonlóan a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 14. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
  Felel: elnök, titkár
 15. Pályázatot hirdetünk magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására.
  Felel: elnök, titkár, jegyző
 16. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2023-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 17. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt idejében eljuttatunk a tagságunkhoz rendszeres elektronikus hírlevelek, a honlapunk, a közösségi média és postai küldemények révén.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 18. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvány, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Szent Balázs Alapítvány, Studium-Prospero Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 19. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat valamint az orvosi és gyógyszerészeti oktatás szervezésében elért kiemelkedő eredmények elismerése céljából a „Csőgör Lajos Díjat”.
  Felel: elnök, titkár
 20. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 21. Folytatjuk és tökéletesítjük szakosztályunk tagságának számítógépes nyilvántartását. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Folytatjuk és tökéletesítjük az online befizetési rendszer használatát.
  Felel: titkár
 22. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 23. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi