Munkaterv 2024-re

Szakosztályunk fő feladata a tagság tudományos tevékenységének és szakmai továbbképzésének támogatása. E cél elérése érdekében:

 1. Március 22‑23. között, a családorvosok számára továbbképzőt szervezünk, Székelyudvarhelyen, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvánnyal és Hargita megye Orvosi Kollégiumával közösen.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 2. Fő tudományos rendezvényünk a XXXII. Tudományos Ülésszak, amelyet április 18-20. között Marosvásárhelyen tartunk. Lebonyolítása az egész választmány és a szervezőbizottság feladata.
  Felel: elnök, titkár, szervezőbizottság
 3. Július 12-14 között, a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőt szervezünk Nagyenyeden és Torockón, a Báthory István Alapítvánnyal és a Szilágy megyei Orvosi Kollégiummal közösen. A konferencia témája: Egészséges életmód a változó világban.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 4. Szeptember 12-13 között, szakosztályunk háromszéki munkacsoportja révén, a Kézdivásárhelyen megrendezésre kerülő Háromszéki Orvosnapok szervezésében is részt veszünk.
  Felel: elnök, titkár, területi csoportvezető
 5. A novemberben sorra kerülő A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 23. Fórumán, Kolozsváron képviseltetjük magunkat.
  Felel: elnök, alelnökök
 6. Az Orvostudományi Értesítő újabb számainak megjelentetése, a szerkesztési folyamat korszerűsítése, és a folyóirat további nemzetközi adatbázisokba való bejegyzése szakosztályunk kiemelt fontosságú feladata.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 7. Pályázati rendszer segítségével megpróbáljuk ösztönözni az in extenso dolgozatok közlését az Orvostudományi Értesítőben.
  Felel: elnök (főszerkesztő), felelős szerkesztő, szerkesztőbizottság
 8. Az Orvostudományi Értesítőt eljuttatjuk hazai és magyarországi könyvtárakhoz, tudományos szervezetekhez (pl. MGYT - együttműködési megállapodás szerint).
  Felel: titkár
 9. A korábbi évekhez hasonlóan a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen pályázatot hirdetünk gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából, valamint egyetemi hallgatók részére a gyógyszerkutatásba, ill. a nagyműszeres gyógyszertudományi technikákba való bekapcsolódás céljából.
  Felel: elnök, titkár
 10. Pályázatot hirdetünk orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítésére. A pályázati támogatás felhasználható bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására.
  Felel: elnök, titkár
 11. Pályázatot hirdetünk magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására.
  Felel: elnök, titkár, jegyző
 12. Szakosztályunk támogatja a különböző szakcsoportok tevékenységét. A szervezett szakmai továbbképzők akkreditáltatásában segítséget nyújtunk, azáltal, hogy Szakosztályunkat 2024-re is akkreditáltatjuk az Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Kollégiumnál.
  Felel: elnök, jegyző, alelnökök és a szakcsoportok vezetői
 13. Ápoljuk a kapcsolatot a szakcsoportokkal és a területi csoportokkal. Minden tevékenységünkkel kapcsolatos információt idejében eljuttatunk a tagságunkhoz rendszeres elektronikus hírlevelek, a honlapunk, a közösségi média és postai küldemények révén.
  Felel: elnök, titkár, honlap-karbantartó
 14. Tovább ápoljuk Szakosztályunk már létező kapcsolatait hazai és külföldi, elsősorban a magyarországi, szakmai testületekkel: Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Labordiagnosztikai Társaság, Magyar Kardiológusok Társasága, Worldwide Hungarian Medical Academy (Boston), a Kárpát-medencei Tehetség Kutató Alapítvánnyal, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületével, egyes magyarországi kórházak, a szilágysomlyói Báthory Társaság, a székelyudvarhelyi Pápai Páriz Ferenc Alapítvány, a szatmári Szentgyörgyi Albert Társaság, Bolyai Társaság, Szent Balázs Alapítvány, Studium-Prospero Alapítvány, Keresztény Orvosok Szövetsége (KEOSZ), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ), stb.
  Felel: elnök, alelnökök
 15. Kiemelkedő tudományos tevékenységért odaítéljük a “Lencsés György Ars Medica” díjat.
  Felel: elnök, titkár
 16. Az egyetemi ballagás napján az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar legjobb végzettjeit „Csőgör Lajos” hallgatói díjjal jutalmazzuk.
  Felel: elnök, titkár
 17. Megvalósítjuk szakosztályunk tagságának felhő alapú számítógépes nyilvántartását, és lehetővé tesszük, hogy a szakosztály tagjai közvetlenül leellenőrizzék a nyilvántartásunkban szereplő adataik helyességét, és ha akarják, online tudják kifizetni tagdíjukat. Rendezvényeinkre kizárólag elektronikus úton történő regisztrálás illetve összefoglaló beküldése a zökkenőmentes nyilvántartás és szervezés feltétele. Folytatjuk és tökéletesítjük az online befizetési rendszer használatát.
  Felel: titkár
 18. A tudományos ülésszakok szervezése érdekében, az Orvostudományi Értesítő szerkesztésével kapcsolatos, illetve egyéb felmerülő problémák megoldására az EMEOGySz Szervezeti szabályzata értelmében rendszeresen összehívjuk a Választmányt, de szükség esetén rendkívüli üléseket is szervezünk.
  Felel: alelnökök, titkár
 19. Szakosztályunk tevékenységéhez szüntelenül támogatókat keresünk.
  Felel: elnök, alelnökök, titkár
 
© 2010-1014 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi