Díjazási szabályzat

Csőgör Lajos, Erdély hírneves orvostanára, egyetemszervezője és közéleti személyisége nevének és emlékének megörökítésére, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (a továbbiakban: Szakosztály) létrehozza a „Csőgör Lajos Díjat” az orvosi és gyógyszerészeti oktatás szervezésében elért kiemelkedő eredmények elismerése céljából.

A bronzszobor és a kísérő oklevél kétévente, a Szakosztály évi Tudományos Ülésszakán kerül kiosztásra, a jutalmazott méltatásával.

A díjat kaphatják egyetemi (egészségügyi) oktatást szervező, irányító személyek vagy szervezetek.

A Szakosztály adományozza a Választmánya által felkért tudományos bizottság javaslata alapján. Az évente felújított tudományos bizottság 9 tagú és 3 póttagot számlál, tagjai az orvostudomány különböző területeinek a szaktekintélyei. A bizottságban legyenek képviselve a preklinikai diszciplínák, a belgyógyászati és a műtéti jellegű klinikumok, a mikrobiológia-infektológia, a közegészségügy, az anya-és gyermekvédelem, valamint a gyógyszerészet művelői, továbbá a Szakosztály mindenkori elnöke, valamennyien szavazati joggal. A tudományos bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.

A tudományos bizottság munkarendjét maga határozza meg, a jelen szabályzat keretei között. Bekéri a díjazásra javasolt személyek szakmai életrajzát, és annak alapján összeállítja az értékeléseket, amelyeket a díj átadása alkalmával méltatás formájában felolvasnak. A díjazott vagy díjazottak személyét a tudományos bizottság, minden tagja jelenlétében, titkos szavazással dönti el. Szavazategyenlőség esetében a tudományos bizottság elnökének a szavazata dönt.

A tudományos bizottság munkálatainak iratait a díjazás után a Szakosztály irattára őrzi meg. A díjazási javaslat, a jegyzőkönyv, valamint a javasolt személyre vonatkozó iratok (ajánlás, curriculum vitae) egy-egy másolatát a tudományos bizottság elnöke időben átadja a Szakosztály elnökének. Mivel a tudományos bizottság személyeket érintő kérdésekben dönt, tevékenysége nem nyilvános jellegű. A jó munkakörülmények és a döntéshozatal szabadságának biztosítása érdekében, a díj kiosztásáig, a tudományos bizottság munkájával kapcsolatos információkat és okmányokat bizalmasan kell kezelni.

A Díjat jelentő Csőgör Lajos bronzszobor és az oklevél előállítási költségeit a Szakosztály fedezi.

Az oklevél szövegét a Választmány határozza meg. Az oklevelet a Szakosztály elnöke és a tudományos bizottság elnöke jegyzi.

A Díjjal való kitüntetés összeférhető a Szakosztály Tudományos Ülésszakán ugyanazon alkalommal történő, más eredetű és jellegű elismeréseivel.

A jelen szabályzatot a Szakosztály Választmánya hagyta jóvá. Esetleges módosítására a Választmány jóváhagyásával kerülhet sor, de a soron következő tudományos ülésszak előtt nem kevesebb, mint 30 nappal.

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi