Díjazási szabályzat

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerész­tudományi Szakosztálya (a továbbiakban Szakosztály) a Lencsés György ARS MEDICA című díj megteremtésével emléket állít annak, aki 1577-ben megjelent Ars Medica című munkájá­val kiadta az első tudományos rendszerezésű, az emberi test egészére kiterjedő magyar nyelvű orvosi munkát.

A díjat a Szakosztály az alábbiakban leírtak alapján ítéli oda:

  1. A díj odaítéléséről egy kilenctagú kuratórium dönt melynek tagjait a Szakosztály Közgyűlése nevezi ki, a Választmány javaslatára. A Kuratórium két póttaggal rendelkezik arra az eshetőségre, ha a rendes tagok tevékenységükben valamilyen okból kifolyólag akadályoztattak.
  2. A Kuratórium tagjai az orvos-és gyógyszerésztudományok különböző területein dolgozó elismert személyiségek, valamint a mindenkori Szakosztályi elnök, aki egyben a Kuratórium elnöki szerepkörét is betölti. Lévén, hogy a Kuratórium személyeket érintő kérdésekben dönt, tevékenysége nem nyilvános. A díj kiosztásáig a Kuratórium munkájával kapcsolatos információkat és okmányokat bizalmas jellegűekként kell kezelni.
  3. Évente egy emlékérem és kísérő díszoklevél kerül kiosztásra a Szakosztály évi Tudományos Ülésszakán, a jutalmazott személy méltatásával.
  4. A díj odaítélésére a Kuratórium tesz javaslatot. Döntése kétharmados többség elérése esetén érvényes. A díjat a Szakosztály azon tagjai kaphatják, életkortól és tevékenységi területüktől függetlenül, akik közismerten kimagasló teljesítményt nyújtottak.
  5. A díjazott személy kivételesen lehet külföldön élő orvos, gyógyszerész, ha tevékenysége kapcsolatban állt egyesületünkkel, támogatta az erdélyi orvos- és gyógyszerésztudományok terén dolgozó kollegákat.
  6. A díj átadásakor a Kuratórium elnöke ismerteti a díjazott életpályáját, szakmai eredményeit.
  7. Az emlékérem és az oklevél szövegét a Kuratórium határozza meg. Az oklevelet a mindenkori Szakosztályi elnök és titkár jegyzi.
  8. Az emlékéremnek és díjnak az előállítási költségeit a Szakosztály fedezi saját anyagi forrásaiból.
  9. Jelen Szabályzatot a szakosztály Választmánya hagyja jóvá.
 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi