Dr. Kopp Elemér pályadíj
2017

Pályázati kiírás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGYSZ), anonim adományozó megbízásából pályadíjat ír ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére.

A pályadíj a néhai Dr. Kopp Elemér emlékét őrzi, aki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető tanára volt. A pályadíj a fenti egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni. Sikeres pályázat alapján a felajánlott összegből évenként egy alkalommal jutalomban részesül 1-2 pályázó.

A pályadíj színvonalas kutató és szakirodalmat feldolgozó munkákat jutalmaz:

 • Gyógynövények, gyógynövény-alapú gyógyszerek és étrend-kiegészítők kísérletes kutatásának, terápiás alkalmazásuk szakszerű értelmezésének előmozdítására írott pályamunkát (hallgatói diákköri pályamunka, diplomamunka vagy szaklapban megjelent tudományos közlemény)
 • Népi gyógynövény alkalmazással kapcsolatos adatgyűjtést és feldolgozást
 • A fenti témakörökben (a és b pont) született eredmények bemutatását bel- és külföldi tudományos konferenciákon (TDK, EMEOGySz Tudományos Ülésszak stb.)
 • A fenti tárgykörben színvonalas szakmai ismeretterjesztő anyagokat (elektronikus közlés, média anyag)
 • Dependenciát okozó gyógyszerek, illegális kábítószerek kutatását, színvonalas ismeretterjesztő munkát bemutató írott, illetve szakmai fórumon bemutatott egyéb anyagokat.

Pályázat benyújtása
Benyújtandó dokumentumok:

 • Kitöltött űrlap - 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
 • Mellékletek:
  • szakmai önéletrajz, 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
  • a munkát leíró legtöbb 5 oldalas összefoglaló, 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
  • a díjazásra kerülő munka másolata (diplomamunka, tudományos közlemény, tudományos konferenciák összefoglaló kötetében megjelent közlemény, ismeretterjesztő anyag) vagy indokolt esetben a közlemény vagy előadás elfogadásának igazolása.

Pályázati határidő: 2018. március 16. (beérkezés dátuma)
cim Zárt borítékban személyesen vagy postai úton az EMEOGySz székházába (Marosvásárhely, Cornisa sétány 18/12 szám. Postai cím: Societatea Muzeului Ardelean, Secţia de Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice, 540103 Târgu Mureş, Aleea Cornişa nr. 18/12).

Eredményhirdetés: 2018. április 6.
A benyújtott munkákat szakmai bizottság értékeli és javaslatot tesz a díjazásra. A bizottság döntése fellebbezhetetlen. A 2017-es évben kiosztásra kerülő pályadíj keretösszege 1000 lej.

A pályadíjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának évi Tudományos Ülésszakán (Marosvásárhely, 2018. április 19-21).

Eredményhirdetés

A pályázat nyertesei:

I. díj: Nagy Zsolt
II. díj: Ülkei Timea

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi