Doktori felvételi 2014

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) felvételt hirdet az akkreditált doktori iskoláiban. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGyE) oktatói utánpótlását elősegítendő, olyan erdélyi orvosi egyetemi végzettséggel rendelkezők is jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a képzési időszak után részt vesznek a marosvásárhelyi magyar orvosképzésben, illetve olyan szakterületen szeretnének doktorálni, amelyen a MOGyE doktori iskolájában nincs magyar doktorátusvezető.

A felvétel a PTE ÁOK Doktori Szabályzata szerint történik.

A jelentkezési dossziékat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának székházában lehet leadni (Aleea Cornişa 18/12, 540103 Marosvásárhely) 2014. május 29-ig, munkanapokon 13-15 óra között.

A jelentkezőket a PTE Doktori Iskolájának képviselőiből és a MOGyE oktatóiból álló közös bizottság rangsorolja. A támogatott helyek számáról, és a támogatott személyek végleges listájáról a Pécsi Tudományegyetem dönt.

A jelentkezési dossziénak tartalmazni kell:

 • önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység részletes ismertetésével
 • tudományos érdeklődési kör, tervek elképzelések ismertetése (maximum 1 oldal)
 • a kutatási téma és a témavezető megnevezése, valamint a témavezető befogadó és támogató nyilatkozata (ennek hiányában a jelentkező a felvételi rangsorolásban részt vehet, de beiskolázást csak megfelelő témavezetői fogadókészség esetén nyerhet!)
 • két ajánlás (pl. a graduális képzésben résztvevő oktatóktól)
 • egyetemi diploma másolata
 • szigorlati eredményeket tartalmazó igazolás (foaia matricola) másolata
 • egyetemi évek alatt elért eredmények felsorolása (TDK bemutatók/poszterek, TDK helyezések, cikkek, szakköri tevékenység, külföldi tanulmányút, stb.)
 • a feltüntetett teljesítményeket igazoló dokumentumok (pl. cikk első oldala, összefoglalókötetből az előadás absztraktja, szakkört vezető oktató által adott igazolás, helyezésekért kapott elismerés/oklevél másolata, stb.)
 • nyelvismeretet igazoló okiratok
 • rezidens vagy szakorvosi státusz igazolása (ha van)
 • magyar állampolgárság igazolása (ha van)
 • nyilatkozat, hogy támogatás esetén a PhD fokozat megszerzése után a jelentkező visszatér Marosvásárhelyre, és bekapcsolódik a MOGyE oktatói tevékenységébe.

A jelentkezők rangsorolása a PTE ÁOK Doktori Szabályzatának 3. Melléklete (A felvételi eljárás) alapján történik, figyelembe véve a felvételi bizottság tagjainak értékelését is a felvételi beszélgetésről, valamint, hogy a jelentkező milyen mértékben tud hozzájárulni a MOGyE magyar tagozatának bővítéséhez.

A pontozás a romániai oktatási rendszer jellegzetességeiből fakadó értelmezési szempontok figyelembevételével történik:

 • A graduális képzésben elért tanulmányi eredményért adható pontnál az eredményeket 2-vel szorozni kell (ötös eredmény Magyarországon tízesnek felel meg Romániában)
 • A pontozásban bárhol előforduló "jeles" kifejezés a romániai tízes jegynek felel meg
 • Országos konferenciának az OTDK minősül
 • Házi konferenciának a marosvásárhelyi orvosi TDK tekintendő
 • "TDK témából írt díjat nyert pályamunka" csak magyarországi részképzés esetén értékelhető, mert Romániában pályamunka írása és értékelése szervezett módon nem történik
 • Külföldi tanulmányútnak csak az 1 hónapnál hosszabb tanulmányok minősülnek; ide az Erasmus ösztöndíjak is beszámítanak
 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi