Kutatási ösztöndíj 2023

Pályázati kiírás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya két, 3-3 hónapos kutatási pályázatot hirdet a 2023-es naptári évben. A pályázat célja orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének segítése. A pályázati támogatás összege havi 1500 RON, amely külföldi tanulmányút vagy tudományos együttműködési látogatás során használható fel bármely országban kutatási és mobilitásköltségek (utazás, tartózkodás) teljes vagy részleges támogatására. A támogatási összeg kétharmada előleg formájában, a fennmaradó egyharmad az elszámolási kötelezettség teljesítése után folyósítható.

A pályázati feltételek a következők:

 • a pályázónak legalább egy éve EME tagnak kell lennie,
 • a pályázónak jól meghatározott kutatási/tevékenységi tervvel kell rendelkeznie, valamint meghívólevéllel a fogadó intézet részéről,
 • a megjelölt témában legalább 1 tudományos közleménnyel kell rendelkeznie,
 • szakmai kiválóságát igazoló 2 ajánlást kell bemutatnia, EME tagok részéről,
 • a tanulmányi út befejeztével a fogadóintézet (csoport) vezetője által láttamozott rövid beszámoló nyilatkozatot kell eljuttatnia az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály titkárságára.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • a pontozási tájékoztató szerint kitöltött pontozólap
 • személyi igazolvány másolata
 • orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészi diploma másolata
 • rövid önéletrajz
 • kutatási terv leírása, maximum 1 oldalban
 • tudományos közlemények listája (csak az elmúlt öt évben megjelent könyvek, in extenso cikkek és első szerzős konferencia összefoglalók)
 • a közleményeket bizonyító dokumentumok (könyv esetén címoldal és CIP kazetta másolata, egyetemi jegyzet esetén címoldal és tartalomjegyzék, fejezet esetén a könyv címoldala, tartalomjegyzéke és a fejezet első oldala, in extenso közlemény esetén a cikk első oldalának másolata, konferencia esetén az összefoglalókötet borítójának és az összefoglalónak másolata)
 • meghívólevél a fogadó intézet részéről
 • két szakmai ajánlólevél, EME tagok részéről.

  A pályázati dosszié minden oldalát meg kell számozni!

Pályázatok elbírálása:

 • a pályázatok elbírálását és rangsorolását az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály elnöksége által felkért szakemberek végzik
 • a pályázók eredményhirdetéskor megkapják a pályázat értékelését
 • a pályázati feltételek teljesítésével és az adminisztratív támogathatósági feltételekkel kapcsolatos fellebbezést az eredmények közzétételétől számított öt munkanapon belül lehet benyújtani. A szakmai értékelés és döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Nyertes pályázat elszámolásához szükséges

 • a kutatási munkából származó eredményeket az Orvostudományi Értesítőben in extenso kell közölni

Eredményhirdetés

A Kutatói pályázat elbíráló Bizottsága megállapította, hogy a 2023-ban meghirdetett Kutatási pályázatra két pályázat érkezett a Szakosztály székházába.

A pályázatokat elemezve, a Bizottság döntése, hogy 2023-ban mindkét pályázó támogatásban részesül:

Boda Ferenc - András
Kovács Béla

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi